Traduceri legalizate si interpretariat

mai 2, 2018

Traduceri pentru licitatii

In cazul in care participati la licitatii publice, oferta si documentele acesteia trebuie sa fie depuse in limba statului respectiv. Acest aspect se aplica si in cazul in care autoritatea contractanta isi are sediul in Romania. Atunci cand documentele sunt intocmite in alta limba decat cea romana, trebuie insotite de o traducere autorizata.  Astfel, companiile straine sau cu capital strain trebuie initial sa apeleze la serviciile unui birou de traduceri pentru traducerea caietului de sarcini si a celorlalte documente care compun documentatia de atribuire, iar ulterior pentru traducerea ofertei ce urmeaza a fi depuse.

Totodata, si firmele autohtone pot fi nevoite sa apeleze la serviciile unui birou de traduceri atunci, spre exemplu atunci cand depun fise tehnice ale produselor, care sunt, in special in domeniul IT, redactate in limba engleza.

In cazurile de mai sus apar doua riscuri majore:

  • - documentatia / oferta trebuie sa fie tradusa intr-un timp foarte scurt, pentru ca operatorul economic sa se incadreze in termenul limita de depunere a ofertelor;
  • - traducerea trebuie sa fie de o calitate foarte buna, pentru a nu induce operatorul economic in eroare si pentru a-i permite acestuia sa depuna o oferta care sa indeplineasca in totalitate cerintele autoritatii contractante.

Pentru a contracara riscurile prezentate mai sus, biroul nostru de traduceri si-a creat o echipa de traducatori specializati in traduceri tehnice, capabili sa livreze traduceri fidele in numeroase domenii de activitate. Totodata, avand in vedere importanta livrarii la timp a traducerilor, clientului ii este alocat un manager de proiect care va asigura repartizarea documentelor, utilizarea unitara a terminologiei specifice, legalizarea documentelor, in cazul in care acest lucru este solicitat de autoritatile contractante, si predarea traducerilor in format electronic / original.

Clubul de Traduceri a sprijinit numeroase companii sa castige licitatiile publice la care au participat, dar , de asemenea, a tradus si caiete de sarcini / documentatii de atribuire / anunturi de licitatie publica cu strigare, pentru diverse autoritati contractante.

 

Exemple de documente traduse pentru licitatii publice

- caiete de sarcini;
- fise de date a achizitiei;
- anunturi de participare;
- specificatii tehnice;
- oferte in cadrul procedurilor de taribuire a contractelor de produse / servicii / lucrari;
- DUAE (Documentul de Achizitie Public European);
- procese-verbale de receptie.
- certificate care atesta respectarea diverselor standarde internationale (ISO);
- facturi fiscale;
- documente constatatoare;
- recomandari din partea clientilor privati / autoritatilor contractante
- manuale tehnice;
- declaratii pe propria raspundere;
- certificate de cazier judiciar.
- certificate de cazier fiscal;
- adeverinte;
- imputerniciri;
- declaratii de calitate si conformitate;
- certificate de garantie;
- fise tehnice ale produselor;
- documentatii / anunturi pentru licitatii publice cu strigare, in vederea vanzarii / inchirierii de bunuri / spatii.
Suna acum